CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - BẤT ĐỘNG SẢN DKRT
40 - 42 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 081 279 8899 - Fax: 081 279 8899
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI